Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/05/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Phước Toàn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Phước Toàn với đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới từ tro trấu hấp phụ đồng thời chất hữu cơ, nitrat, phốt phát trong nước thải".

• Thời gian: 9h00, ngày 16/06/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề – Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/05/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Phước Toàn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Phước Toàn với đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới từ tro trấu hấp phụ đồng thời chất hữu cơ, nitrat, phốt phát trong nước thải".

• Thời gian: 9h00, ngày 16/06/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề – Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012