Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/05/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Văn Đông

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Văn Đông với đề tài "Swimming gait control of elongated undulating fins based on the central pattern generator".

• Thời gian: 14h00, ngày 29/05/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Hội trường B11 - Khoa Cơ khí - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/05/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Văn Đông

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Văn Đông với đề tài "Swimming gait control of elongated undulating fins based on the central pattern generator".

• Thời gian: 14h00, ngày 29/05/2023 (thứ 2)

• Địa điểm: Hội trường B11 - Khoa Cơ khí - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012