Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/04/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thanh Cao

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thanh Cao với đề tài "Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu tấm".

• Thời gian: 08h30, ngày 09/05/2023 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ thuật xây dựng (Nhà B6) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/04/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thanh Cao

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thanh Cao với đề tài "Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu tấm".

• Thời gian: 08h30, ngày 09/05/2023 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ thuật xây dựng (Nhà B6) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012