Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/04/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trương Thị Phượng Nguyệt Xuân Trinh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trương Thị Phượng Nguyệt Xuân Trinh với đề tài "Tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene aerogel để hấp phụ, quang phân hủy chất màu hữu cơ trong nước".

• Thời gian: 14h00, ngày 21/04/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 116 - B2 (Phòng họp Khoa Kỹ thuật hóa học) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/04/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trương Thị Phượng Nguyệt Xuân Trinh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trương Thị Phượng Nguyệt Xuân Trinh với đề tài "Tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene aerogel để hấp phụ, quang phân hủy chất màu hữu cơ trong nước".

• Thời gian: 14h00, ngày 21/04/2023 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 116 - B2 (Phòng họp Khoa Kỹ thuật hóa học) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012