Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 05/12/2022          

Kết quả của chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2022"

Về việc cấp học bổng chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2022"
- 15 Suất học bổng Thạc sĩ: 25.000.000 đ/suất
- 15 suất học bổng Tiến sĩ : 75.000.000 đ/suất
Danh sách vui lòng xem file đính kèm.

hoc bong DHQG-HCM

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 05/12/2022          

Kết quả của chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2022"

Về việc cấp học bổng chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2022"
- 15 Suất học bổng Thạc sĩ: 25.000.000 đ/suất
- 15 suất học bổng Tiến sĩ : 75.000.000 đ/suất
Danh sách vui lòng xem file đính kèm.

hoc bong DHQG-HCM

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012