Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Đan Ngọc

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Thị Đan Ngọc với đề tài "Nghiên cứu và phân tích các kỹ thuật giảm tác động của các can nhiễu đồng kênh trong mạng truyền thông không dây".

• Thời gian: 14h00, ngày 02/12/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên Đề Khoa Điện - Điện tử - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Đan Ngọc

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Thị Đan Ngọc với đề tài "Nghiên cứu và phân tích các kỹ thuật giảm tác động của các can nhiễu đồng kênh trong mạng truyền thông không dây".

• Thời gian: 14h00, ngày 02/12/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên Đề Khoa Điện - Điện tử - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012