Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lưu Thanh Bình

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lưu Thanh Bình với đề tài "Ứng xử chọc thủng của liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép dùng chi tiết liên kết cải tiến".

• Thời gian: 13h30, ngày 01/12/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ thuật Xây dựng 203 B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/11/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lưu Thanh Bình

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lưu Thanh Bình với đề tài "Ứng xử chọc thủng của liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép dùng chi tiết liên kết cải tiến".

• Thời gian: 13h30, ngày 01/12/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ thuật Xây dựng 203 B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012