Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/08/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lữ Thị Mộng Thy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lữ Thị Mộng Thy  với đề tài "Tổng hợp vật liệu nanocomposite oxit kim loại trên cơ sở graphen oxit ứng dụng hấp phụ kim loại nặng, chất màu hữu cơ trong nước".

Thời gian: 09g00 (thứ 2), ngày 05/09/2022

Địa điểm: Phòng 115 B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/08/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lữ Thị Mộng Thy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lữ Thị Mộng Thy  với đề tài "Tổng hợp vật liệu nanocomposite oxit kim loại trên cơ sở graphen oxit ứng dụng hấp phụ kim loại nặng, chất màu hữu cơ trong nước".

Thời gian: 09g00 (thứ 2), ngày 05/09/2022

Địa điểm: Phòng 115 B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012