Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Thủy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Thủy  với đề tài "Phân giải đồng tham chiếu đối tượng cho phân tích cảm xúc".

Thời gian: 08g30 thứ 6 ngày 05/08/2022

Địa điểm: Phòng 301B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Thủy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Thủy  với đề tài "Phân giải đồng tham chiếu đối tượng cho phân tích cảm xúc".

Thời gian: 08g30 thứ 6 ngày 05/08/2022

Địa điểm: Phòng 301B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012