Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Khiết

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Khiết với đề tài "Giải pháp nhận dạng và xử lý lỗi trong hạ tầng điện toán đám mây".

• Thời gian: 13h00, ngày 28/07/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính - Nhà A3- Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Khiết

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Bùi Thanh Khiết với đề tài "Giải pháp nhận dạng và xử lý lỗi trong hạ tầng điện toán đám mây".

• Thời gian: 13h00, ngày 28/07/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính - Nhà A3- Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012