Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Văn Tiến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Văn Tiến với đề tài "Transition metal-free synthesis of 5- and 6-membered heterocyclic compounds".

• Thời gian: 09h00, ngày 27/07/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 116B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Văn Tiến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Văn Tiến với đề tài "Transition metal-free synthesis of 5- and 6-membered heterocyclic compounds".

• Thời gian: 09h00, ngày 27/07/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 116B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012