Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Vũ Phương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Vũ Phương  với đề tài "Hiệu năng gia cường kháng uốn của tấm CFRP cho dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính".

• Thời gian: 08g30, ngày 12/08/2022 (thứ 6)

• Địa điểmPhòng 203B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Vũ Phương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Vũ Phương  với đề tài "Hiệu năng gia cường kháng uốn của tấm CFRP cho dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính".

• Thời gian: 08g30, ngày 12/08/2022 (thứ 6)

• Địa điểmPhòng 203B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012