Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh  với đề tài "Đánh giá đặc điểm kháng Staphiloccocus aureus kháng methicillin (MRSA) của một số dược liệu thu hái tại tỉnh Bình Dương".

• Thời gian: 14g00 thứ 2 ngày 04/7/2022

• Địa điểmPhòng 401 B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh  với đề tài "Đánh giá đặc điểm kháng Staphiloccocus aureus kháng methicillin (MRSA) của một số dược liệu thu hái tại tỉnh Bình Dương".

• Thời gian: 14g00 thứ 2 ngày 04/7/2022

• Địa điểmPhòng 401 B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012