Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Hữu Nghị

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Hữu Nghị với đề tài "Nghiên cứu nâng cao chất luợng sản phẩm của công nghệ FDM".

• Thời gian: 8h30, thứ 3 ngày 05/07/2022 

• Địa điểm: Hội truờng B11 - Trường ĐH Bách Khoa

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Hữu Nghị

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Hữu Nghị với đề tài "Nghiên cứu nâng cao chất luợng sản phẩm của công nghệ FDM".

• Thời gian: 8h30, thứ 3 ngày 05/07/2022 

• Địa điểm: Hội truờng B11 - Trường ĐH Bách Khoa

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012