Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Minh Thông

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Minh Thông với đề tài "Tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước thô cung cấp và dự báo nhu cầu dùng nước trung hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh".

• Thời gian: 14g00, ngày 23/06/2022 (thứ 5)

• Địa điểmPhòng 302B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Minh Thông

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Minh Thông với đề tài "Tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước thô cung cấp và dự báo nhu cầu dùng nước trung hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh".

• Thời gian: 14g00, ngày 23/06/2022 (thứ 5)

• Địa điểmPhòng 302B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012