Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hữu Trung

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hữu Trung  với đề tài "Nghiên cứu công nghệ bọc hạt để sản xuất phân urê thông minh".

• Thời gian: 14h00, ngày 17/06/2022 (thư 6)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Kỹ thuật hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hữu Trung

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hữu Trung  với đề tài "Nghiên cứu công nghệ bọc hạt để sản xuất phân urê thông minh".

• Thời gian: 14h00, ngày 17/06/2022 (thư 6)

• Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Kỹ thuật hóa học - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012