Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Hồng

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Hồng  với đề tài "Nghiên cứu sản xuất dầu gốc sinh học từ phụ phẩm mỡ cá tra, sử dụng kỹ thuật cavitation".

• Thời gian: 08h30, ngày 08/06/2022 (thư 4)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa Hóa (116B2-B) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Hồng

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Thị Hồng  với đề tài "Nghiên cứu sản xuất dầu gốc sinh học từ phụ phẩm mỡ cá tra, sử dụng kỹ thuật cavitation".

• Thời gian: 08h30, ngày 08/06/2022 (thư 4)

• Địa điểm: Phòng họp Khoa Hóa (116B2-B) - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012