Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Văn Tiến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Văn Tiến  với đề tài "Áp dụng ánh sáng LED trong chẩn đoán hình ảnh y sinh học: Những nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực da liễu, nội soi và phụ khoa".

• Thời gian: 13h00, ngày 18/06/2022 (thư 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208B4 Khoa KHƯD - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Văn Tiến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Văn Tiến  với đề tài "Áp dụng ánh sáng LED trong chẩn đoán hình ảnh y sinh học: Những nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực da liễu, nội soi và phụ khoa".

• Thời gian: 13h00, ngày 18/06/2022 (thư 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208B4 Khoa KHƯD - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012