Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Mỹ Quyên

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Mỹ Quyên với đề tài "Chánh niệm của khách hàng trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ cho cuộc sống tốt hơn".

• Thời gian: 13g30, ngày 20/06/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 302B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Mỹ Quyên

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thị Mỹ Quyên với đề tài "Chánh niệm của khách hàng trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ cho cuộc sống tốt hơn".

• Thời gian: 13g30, ngày 20/06/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 302B4 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012