Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Thu Thủy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Thu Thủy với đề tài "Phát hiện những điểm thay đổi và chuỗi con bất thường trên dữ liệu chuỗi thời gian".

• Thời gian: 08g30, ngày 07/06/2022 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 403B4 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/06/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Thu Thủy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Thu Thủy với đề tài "Phát hiện những điểm thay đổi và chuỗi con bất thường trên dữ liệu chuỗi thời gian".

• Thời gian: 08g30, ngày 07/06/2022 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 403B4 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012