Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lâm Ngọc Quí

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lâm Ngọc Quí  với đề tài "Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ lún cố kết nền đất yếu theo sơ đồ hai chiều có xét áp lực nước lỗ rỗng phụ thuộc ứng suất trung bình".

• Thời gian: 08h00, ngày 31/05/2022 (thư 3)

• Địa điểm: Phòng 401B4 - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lâm Ngọc Quí

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lâm Ngọc Quí  với đề tài "Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ lún cố kết nền đất yếu theo sơ đồ hai chiều có xét áp lực nước lỗ rỗng phụ thuộc ứng suất trung bình".

• Thời gian: 08h00, ngày 31/05/2022 (thư 3)

• Địa điểm: Phòng 401B4 - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012