Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Anh với đề tài "Nghiên cứu sự biến đổi hình thái đáy sông Soài Rạp do các hoạt động trực tiếp thay đổi đáy và nước biển dâng".

• Thời gian: 08g30, ngày 03/06/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 401B4 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Anh với đề tài "Nghiên cứu sự biến đổi hình thái đáy sông Soài Rạp do các hoạt động trực tiếp thay đổi đáy và nước biển dâng".

• Thời gian: 08g30, ngày 03/06/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng 401B4 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012