Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Dương Thị Như Tranh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Dương Thị Như Tranh  với đề tài "Mô phỏng quá trình nóng chảy hệ vật liệu vô định hình hai chiều (2D)".

• Thời gian: 08h30, ngày 21/05/2022 (thư 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208B4 Khoa KHƯD - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Dương Thị Như Tranh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Dương Thị Như Tranh  với đề tài "Mô phỏng quá trình nóng chảy hệ vật liệu vô định hình hai chiều (2D)".

• Thời gian: 08h30, ngày 21/05/2022 (thư 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208B4 Khoa KHƯD - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012