Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lữ Thị Mộng Thy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lữ Thị Mộng Thy  với đề tài "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite oxit kim loại trên cơ sở praphene oxit ứng dụng hấp phụ kim loại nặng, chất màu hữu cơ".

• Thời gian: 09h00, ngày 20/05/2022 (thư 6)

• Địa điểm: Phòng 116 B2-B (Phòng chuyê đề Khoa Kỹ thuật Hóa học) - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/05/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lữ Thị Mộng Thy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lữ Thị Mộng Thy  với đề tài "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite oxit kim loại trên cơ sở praphene oxit ứng dụng hấp phụ kim loại nặng, chất màu hữu cơ".

• Thời gian: 09h00, ngày 20/05/2022 (thư 6)

• Địa điểm: Phòng 116 B2-B (Phòng chuyê đề Khoa Kỹ thuật Hóa học) - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012