Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/04/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu với đề tài "Hiệu quả làm việc cá nhân trong đội ảo - Tiếp cận bằng quan điểm hệ thống".

• Thời gian: 08g00, ngày 12/05/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 304B8 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/04/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu với đề tài "Hiệu quả làm việc cá nhân trong đội ảo - Tiếp cận bằng quan điểm hệ thống".

• Thời gian: 08g00, ngày 12/05/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 304B8 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012