Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/04/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Minh Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Minh Hải với đề tài "Thu nhận Ethanol từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha sp.".

• Thời gian: 14g00, ngày 09/05/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 401B4 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/04/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Minh Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Minh Hải với đề tài "Thu nhận Ethanol từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha sp.".

• Thời gian: 14g00, ngày 09/05/2022 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng 401B4 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012