Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 28/03/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Quốc Hậu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Quốc Hậu với đề tài "The multifunctional TixW1-xO2 (x = 0.5; 0.6; 0.7; 0.8) support for platium to enhance the activity an Co-tolerance of direct alcohol fuel cells".

• Thời gian: 09h00, ngày 14/04/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 301B8

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 28/03/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Quốc Hậu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Quốc Hậu với đề tài "The multifunctional TixW1-xO2 (x = 0.5; 0.6; 0.7; 0.8) support for platium to enhance the activity an Co-tolerance of direct alcohol fuel cells".

• Thời gian: 09h00, ngày 14/04/2022 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 301B8

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012