Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/02/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Thị Vân Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Thị Vân Anh với đề tài "Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Ba theo cách tiếp cận kết hợp giữa dự tính khí hậu và ngưỡng hoạt động của hệ thống".

• Thời gian: 09h00, ngày 08/03/2022 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/02/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Thị Vân Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Thị Vân Anh với đề tài "Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Ba theo cách tiếp cận kết hợp giữa dự tính khí hậu và ngưỡng hoạt động của hệ thống".

• Thời gian: 09h00, ngày 08/03/2022 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012