Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/02/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Long

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Long  với đề tài "Synthesis, structural characterization, optical and electrical properties of MoS2/ graphene nanocomposite".

• Thời gian: 14h00, ngày 02/03/2022 (thư 4)

• Địa điểm: Phòng 201 B8 - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/02/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Long

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Long  với đề tài "Synthesis, structural characterization, optical and electrical properties of MoS2/ graphene nanocomposite".

• Thời gian: 14h00, ngày 02/03/2022 (thư 4)

• Địa điểm: Phòng 201 B8 - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012