Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/02/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Trọng Hưng

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Trọng Hưng với đề tài "Nghiên cứu nguyên tố vết và sự tồn tại của dioxin trong trầm tích rừng ngập mặn Cần Giờ, Việt Nam".

• Thời gian: 14h00, ngày 05/03/2022 (thứ 7)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/yqf-zzqp-iei

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/02/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Trọng Hưng

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Trọng Hưng với đề tài "Nghiên cứu nguyên tố vết và sự tồn tại của dioxin trong trầm tích rừng ngập mặn Cần Giờ, Việt Nam".

• Thời gian: 14h00, ngày 05/03/2022 (thứ 7)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/yqf-zzqp-iei

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012