Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/11/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/21-22 dành cho NCS, DBTS (Đợt 5: 22 - 27/02/2022)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Dự bị tiến sĩ (NCS, DBTS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2021-2022 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12/2021. NCS, DBTS đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 16/12 đến hết ngày 20/12/2021. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3:
 
Từ ngày 06/01 đến hết ngày 12/01/2022. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4
: Từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2022. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 5:
 
Từ ngày 22/02 đến hết ngày 27/02/2022. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Lưu ý:
1. NCS, DBTS có nhu cầu xin mở lớp (theo chương trình đào tạo Tiến sĩ), vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 10/3/2022.
P. ĐTSĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.


2. NCS, DBTS đăng ký phiếu giấy (mẫu theo file đính kèm) có đầy đủ chữ ký, nộp trực tiếp tại P. ĐTSĐH.

3. HK2/2021-2022 sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố; bắt đầu từ ngày 14/02/2022 (thứ hai, tuần 1).
 
Dự kiến khi điều kiện thuận lợi sẽ tổ chức giảng dạy – học tập trực tiếp tại Trường, P.ĐTSĐH sẽ có thông báo cụ thể đến các Anh/Chị NCS, DBTS.

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, thời khóa biểu & đăng ký môn học của NCS, DBTS, vui lòng liên hệ qua email 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (A. Gơ) để được tư vấn, hỗ trợ.
 
Trân trọng./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/11/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/21-22 dành cho NCS, DBTS (Đợt 5: 22 - 27/02/2022)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Dự bị tiến sĩ (NCS, DBTS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2021-2022 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12/2021. NCS, DBTS đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 16/12 đến hết ngày 20/12/2021. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3:
 
Từ ngày 06/01 đến hết ngày 12/01/2022. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4
: Từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2022. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 5:
 
Từ ngày 22/02 đến hết ngày 27/02/2022. NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Lưu ý:
1. NCS, DBTS có nhu cầu xin mở lớp (theo chương trình đào tạo Tiến sĩ), vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 10/3/2022.
P. ĐTSĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.


2. NCS, DBTS đăng ký phiếu giấy (mẫu theo file đính kèm) có đầy đủ chữ ký, nộp trực tiếp tại P. ĐTSĐH.

3. HK2/2021-2022 sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố; bắt đầu từ ngày 14/02/2022 (thứ hai, tuần 1).
 
Dự kiến khi điều kiện thuận lợi sẽ tổ chức giảng dạy – học tập trực tiếp tại Trường, P.ĐTSĐH sẽ có thông báo cụ thể đến các Anh/Chị NCS, DBTS.

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, thời khóa biểu & đăng ký môn học của NCS, DBTS, vui lòng liên hệ qua email 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (A. Gơ) để được tư vấn, hỗ trợ.
 
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012