Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 29/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Cù Thị Hồng Yến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Cù Thị Hồng Yến với đề tài "Nghiên cứu đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông tự lèn dùng để thi công bơm cho công trình siêu cao tầng".

• Thời gian: 08h00, ngày 13/11/2021 (thứ 7)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/jvw-wgfj-edp

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 29/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Cù Thị Hồng Yến

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Cù Thị Hồng Yến với đề tài "Nghiên cứu đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông tự lèn dùng để thi công bơm cho công trình siêu cao tầng".

• Thời gian: 08h00, ngày 13/11/2021 (thứ 7)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/jvw-wgfj-edp

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012