Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Vũ Phương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Vũ Phương với đề tài "Hiệu năng gia cường kháng uốn của tấm CFRP cho dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính".

• Thời gian: 08h00, ngày 16/10/2021 (thứ 7)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meetchi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zdq-kejn-cxd?authuser=0

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Vũ Phương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Vũ Phương với đề tài "Hiệu năng gia cường kháng uốn của tấm CFRP cho dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính".

• Thời gian: 08h00, ngày 16/10/2021 (thứ 7)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meetchi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zdq-kejn-cxd?authuser=0

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012