Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Văn Thu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Văn Thu với đề tài "Nghiên cứu gia cố cấu trúc đất bùn sét theo công nghệ Geopolymer để cải tạo nền đất yếu".

• Thời gian: 08h00, ngày 22/10/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/are-uzvx-aos

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Văn Thu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Văn Thu với đề tài "Nghiên cứu gia cố cấu trúc đất bùn sét theo công nghệ Geopolymer để cải tạo nền đất yếu".

• Thời gian: 08h00, ngày 22/10/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/are-uzvx-aos

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012