Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/06/2024          

THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN “PHIẾU DỰ THI” SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 - ĐỢT THÁNG 6

bk-16927240565021297712364

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo các thông tin chi tiết về kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2024 - đợt tháng 6, cụ thể như sau:

1. PHIẾU DỰ THI: đã được gửi đến email cá nhân của thí sinh từ ngày 25/06/2024. Thí sinh TỰ IN PHIẾU DỰ THI (khuyến nghị in màu).

- Phiếu dự thi Môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ: có 02 phiếu dự thi cho phần thi Vấn đáp và thi Viết.

- Phiếu dự thi Phỏng vấn chuyên môn: trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ.

2. THỜI GIAN THI: xem chi tiết trong Phiếu dự thi.

3. Thí sinh KHÔNG đến Phòng Đào tạo Sau đại học nhận Phiếu dự thi.


LƯU Ý:

1. Thí sinh cần kiểm tra thông tin cá nhân trên Phiếu dự thi, trường hợp thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học theo số điện thoại: 028.38637318 hoặc 028.38647256 - 5263 để được hỗ trợ trước ngày 28/06/2024.

2. Kết quả tuyển sinh dự kiến công bố sau ngày 05/08/2024 trên cổng thông tin Đào tạo Sau đại học của Trường.

Chúc Quý Anh/ Chị đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tớ

Trân trọng,


Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/06/2024          

THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN “PHIẾU DỰ THI” SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 - ĐỢT THÁNG 6

bk-16927240565021297712364

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo các thông tin chi tiết về kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2024 - đợt tháng 6, cụ thể như sau:

1. PHIẾU DỰ THI: đã được gửi đến email cá nhân của thí sinh từ ngày 25/06/2024. Thí sinh TỰ IN PHIẾU DỰ THI (khuyến nghị in màu).

- Phiếu dự thi Môn Tiếng Anh trình độ thạc sĩ: có 02 phiếu dự thi cho phần thi Vấn đáp và thi Viết.

- Phiếu dự thi Phỏng vấn chuyên môn: trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ.

2. THỜI GIAN THI: xem chi tiết trong Phiếu dự thi.

3. Thí sinh KHÔNG đến Phòng Đào tạo Sau đại học nhận Phiếu dự thi.


LƯU Ý:

1. Thí sinh cần kiểm tra thông tin cá nhân trên Phiếu dự thi, trường hợp thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học theo số điện thoại: 028.38637318 hoặc 028.38647256 - 5263 để được hỗ trợ trước ngày 28/06/2024.

2. Kết quả tuyển sinh dự kiến công bố sau ngày 05/08/2024 trên cổng thông tin Đào tạo Sau đại học của Trường.

Chúc Quý Anh/ Chị đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tớ

Trân trọng,


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012