Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/06/2024          

Thông báo lịch thi môn Ngoại ngữ kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tháng 06 năm 2024

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ lịch thi môn ngoại ngữ, lịch thi Nói của mỗi thí sinh khác nhau; lịch Thi trắc nghiệm - Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết là cố định.

Chi tiết theo hướng dẫn:

 
- Anh/Chị dùng mã tra cứu hồ sơ phản hồi ở email (mã chữ và số) để xem lịch thi phỏng vấn môn Tiếng Anh cá nhân theo link: Tra cứu lịch Thi lịch phỏng vấn
 
Chú ý:
 

- Anh/Chị có ý kiến khác về lịch thi phỏng vấn môn Tiếng Anh vui lòng liên hệ địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước 14h30 ngày 20/06/2024 và vui lòng đính kèm minh chứng để được giải quyết.
 
- Đối với Anh/Chị dự thi hình thức Xét tuyển kết hợp với thi tuyển, lịch Phỏng vấn chuyên môn sẽ thông báo sau (dùng mã tra cứu theo dõi  ở link: Tra cứu lịch Thi lịch phỏng vấn)
Trân trọng.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/06/2024          

Thông báo lịch thi môn Ngoại ngữ kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tháng 06 năm 2024

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ lịch thi môn ngoại ngữ, lịch thi Nói của mỗi thí sinh khác nhau; lịch Thi trắc nghiệm - Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết là cố định.

Chi tiết theo hướng dẫn:

 
- Anh/Chị dùng mã tra cứu hồ sơ phản hồi ở email (mã chữ và số) để xem lịch thi phỏng vấn môn Tiếng Anh cá nhân theo link: Tra cứu lịch Thi lịch phỏng vấn
 
Chú ý:
 

- Anh/Chị có ý kiến khác về lịch thi phỏng vấn môn Tiếng Anh vui lòng liên hệ địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước 14h30 ngày 20/06/2024 và vui lòng đính kèm minh chứng để được giải quyết.
 
- Đối với Anh/Chị dự thi hình thức Xét tuyển kết hợp với thi tuyển, lịch Phỏng vấn chuyên môn sẽ thông báo sau (dùng mã tra cứu theo dõi  ở link: Tra cứu lịch Thi lịch phỏng vấn)
Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012