Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/05/2024          

Kế hoạch đăng ký môn học HK hè 2023-2024

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến trong HK hè 2023-2024 như sau:

1. Học kỳ hè 2023-2024 chỉ mở các môn học mà Khoa/Bộ môn đã đề nghị dời từ HK2/2023-2024 sang HK hè. Gồm 03 môn học sau:

- CKT2022: Mô hình hóa động lực học cơ hệ

- KHT2023: Hoạch định tồn kho và vật tư

- CSH2022: Công nghệ sinh học thực phẩm

Thời gian đăng ký môn học: 16/05/2024 đến hết ngày 19/05/2024


2. Học viên có nhu cầu xin mở lớp (ngoại trừ các môn thuộc khối kiến thức chung): Làm đơn xin mở lớp kèm theo danh sách học viên đăng ký (Biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý và nộp phòng ĐT SĐH.

Thời gian nhận đơn xin mở lớp: 16/05/2024 đến hết ngày 30/05/2024

Phòng ĐT SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

Ngày 10/06/2024 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật (giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường).

Mọi thắc mắc về thời khóa biểu & ĐKMH:

Học viên vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (Cô Phương) để được tư vấn, hỗ trợ.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/05/2024          

Kế hoạch đăng ký môn học HK hè 2023-2024

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến trong HK hè 2023-2024 như sau:

1. Học kỳ hè 2023-2024 chỉ mở các môn học mà Khoa/Bộ môn đã đề nghị dời từ HK2/2023-2024 sang HK hè. Gồm 03 môn học sau:

- CKT2022: Mô hình hóa động lực học cơ hệ

- KHT2023: Hoạch định tồn kho và vật tư

- CSH2022: Công nghệ sinh học thực phẩm

Thời gian đăng ký môn học: 16/05/2024 đến hết ngày 19/05/2024


2. Học viên có nhu cầu xin mở lớp (ngoại trừ các môn thuộc khối kiến thức chung): Làm đơn xin mở lớp kèm theo danh sách học viên đăng ký (Biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý và nộp phòng ĐT SĐH.

Thời gian nhận đơn xin mở lớp: 16/05/2024 đến hết ngày 30/05/2024

Phòng ĐT SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

Ngày 10/06/2024 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật (giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường).

Mọi thắc mắc về thời khóa biểu & ĐKMH:

Học viên vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (Cô Phương) để được tư vấn, hỗ trợ.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012