Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/03/2024          

Khảo sát giải pháp để gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM.

khao sat 2024

Ban Khoa học - Công nghệ đang phối hợp với Ban Đào tạo nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp để gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM.
Kính gửi quý giảng viên, CBHD, học viên cao học, nghiên cứu sinh của đơn vị mình để cho một số ý kiến khảo sát theo đường link sau:

1. Phiếu khảo sát dành cho giảng viên, CBHD: 
https://forms.gle/B8HePkfHKHKeG9Qc7
 
2.  Phiếu khảo sát dành cho  học viên cao học, nghiên cứu sinh: https://forms.gle/mmX8tUEtfaGDCT5D9

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô và quý học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/03/2024          

Khảo sát giải pháp để gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM.

khao sat 2024

Ban Khoa học - Công nghệ đang phối hợp với Ban Đào tạo nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp để gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM.
Kính gửi quý giảng viên, CBHD, học viên cao học, nghiên cứu sinh của đơn vị mình để cho một số ý kiến khảo sát theo đường link sau:

1. Phiếu khảo sát dành cho giảng viên, CBHD: 
https://forms.gle/B8HePkfHKHKeG9Qc7
 
2.  Phiếu khảo sát dành cho  học viên cao học, nghiên cứu sinh: https://forms.gle/mmX8tUEtfaGDCT5D9

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô và quý học viên cao học, nghiên cứu sinh.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012