Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/03/2024          

Tọa đàm về Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

toa dam de an 89
Tọa đàm về Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).
Nhằm tăng cường thông tin và thu hút các ứng viên tham gia Đề án 89, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm về Đề án 89 vào lúc 13g00, ngày 07/3/2024 (Thứ Năm) tại Phòng 512 Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Các Anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh có nhu cầu tìm hiểu về Đề án 89, vui lòng đăng ký tham dự Tọa đàm tại địa chỉ:
Thời hạn đăng ký: trước 10g00, Thứ Hai, 04/3/2024.
Đính kèm Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn triển khai Đề án 89

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/03/2024          

Tọa đàm về Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

toa dam de an 89
Tọa đàm về Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).
Nhằm tăng cường thông tin và thu hút các ứng viên tham gia Đề án 89, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm về Đề án 89 vào lúc 13g00, ngày 07/3/2024 (Thứ Năm) tại Phòng 512 Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Các Anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh có nhu cầu tìm hiểu về Đề án 89, vui lòng đăng ký tham dự Tọa đàm tại địa chỉ:
Thời hạn đăng ký: trước 10g00, Thứ Hai, 04/3/2024.
Đính kèm Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn triển khai Đề án 89

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012