Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/01/2024          

Thông báo về việc chuyển đổi hệ thống E-learning

Thong bao elearning 2024
Thông báo về việc chuyển đổi hệ thống E-learning của nhà trường đến Giảng viên, Sinh viên, Học viên và Nghiên cứu sinh.
Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/01/2024          

Thông báo về việc chuyển đổi hệ thống E-learning

Thong bao elearning 2024
Thông báo về việc chuyển đổi hệ thống E-learning của nhà trường đến Giảng viên, Sinh viên, Học viên và Nghiên cứu sinh.
Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012