Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/11/2023          

Thông báo thu học phí các bậc đào tạo năm học 2023-2024 của Trường ĐHBK (TB số 411/ĐHBK-KHTC ngày 30/10/2023).

Quý học viên vui lòng xem file đính kèm!

 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/11/2023          

Thông báo thu học phí các bậc đào tạo năm học 2023-2024 của Trường ĐHBK (TB số 411/ĐHBK-KHTC ngày 30/10/2023).

Quý học viên vui lòng xem file đính kèm!

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012