Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 17/10/2023          

Thông báo kết quả xét tuyển Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024


THONG-BAO ket qua HB Toshiba 2023

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo kết quả xét tuyển Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024 và thời gian tổ chức Lễ trao học bổng.
Vui lòng xem file đính kèm!
Trân trọng thông báo!

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 17/10/2023          

Thông báo kết quả xét tuyển Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024


THONG-BAO ket qua HB Toshiba 2023

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo kết quả xét tuyển Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024 và thời gian tổ chức Lễ trao học bổng.
Vui lòng xem file đính kèm!
Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012