Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/10/2023          

Thông báo về thời gian Thi Tiếng Anh đầu vào của Cao học đợt 2 năm 2023

thongbaotuyensinh 2023 dot2

Về việc thi Ngoại ngữ đầu vào của Cao học đợt 2 năm 2023. 
Thi 4 kỹ năng ngoại ngữ lần lượt diễn ra vào 10 - 11 - 12 tháng 11 năm 2023.
Danh sách thì cụ thể của từng thí sinh, phòng thi sẽ được thông báo cụ thể đến từng cá nhân.
Trân trọng thông báo!
P.SĐH

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/10/2023          

Thông báo về thời gian Thi Tiếng Anh đầu vào của Cao học đợt 2 năm 2023

thongbaotuyensinh 2023 dot2

Về việc thi Ngoại ngữ đầu vào của Cao học đợt 2 năm 2023. 
Thi 4 kỹ năng ngoại ngữ lần lượt diễn ra vào 10 - 11 - 12 tháng 11 năm 2023.
Danh sách thì cụ thể của từng thí sinh, phòng thi sẽ được thông báo cụ thể đến từng cá nhân.
Trân trọng thông báo!
P.SĐH

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012