Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/09/2023          

Thông báo nghỉ học lớp chuyển đổi ngành Khoa học máy tính ngày 08/9/2023

Phòng ĐT Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp chuyển đổi ngành Khoa học máy tính sẽ nghỉ học vào tối nay, ngày 08/9/2023.

Lý do: Giảng viên bận công việc đột xuất.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/09/2023          

Thông báo nghỉ học lớp chuyển đổi ngành Khoa học máy tính ngày 08/9/2023

Phòng ĐT Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp chuyển đổi ngành Khoa học máy tính sẽ nghỉ học vào tối nay, ngày 08/9/2023.

Lý do: Giảng viên bận công việc đột xuất.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012