Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/09/2023          

Chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023"

hoc bong DHQG-HCM 2023

Chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023"
- 10 Suất học bổng Thạc sĩ: 25.000.000 đ/suất
- 10 suất học bổng Tiến sĩ : 75.000.000 đ/suất
Thông tin chi tiết và hồ sơ đăng ký vui lòng xem file đính kèm


Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/09/2023          

Chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023"

hoc bong DHQG-HCM 2023

Chương trình "Học bổng Sau Đại học của Đại Học Quốc gia Tp.HCM năm 2023"
- 10 Suất học bổng Thạc sĩ: 25.000.000 đ/suất
- 10 suất học bổng Tiến sĩ : 75.000.000 đ/suất
Thông tin chi tiết và hồ sơ đăng ký vui lòng xem file đính kèm


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012