Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/07/2023          

Lịch tiếp học viên hè năm 2022 - 2023

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo:

• Bắt đầu từ ngày 12/07/2023 đến 06/08/2023

Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ tiếp học viên theo lịch như sau:

- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00
- Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00
- Buổi tối tạm ngưng tiếp học viên

• Từ ngày 07/08/2023 sẽ tiếp học viên theo lịch bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/07/2023          

Lịch tiếp học viên hè năm 2022 - 2023

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo:

• Bắt đầu từ ngày 12/07/2023 đến 06/08/2023

Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ tiếp học viên theo lịch như sau:

- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00
- Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00
- Buổi tối tạm ngưng tiếp học viên

• Từ ngày 07/08/2023 sẽ tiếp học viên theo lịch bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012