Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/07/2023          

Sự Kiện Thông Tin tại Việt Nam về Chương Trình Đào Tạo Sau Đại Học của Đại Học Memorial

newfoundland

Quan tâm đến các chương trình sau đại học ở Canada?


Đại diện của Khoa Đào tạo Sau Đại học tại Đại học Memorial, Newfoundland (https://www.mun.ca) sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2023 để thảo luận về các cơ hội học tập các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi cung cấp thông tin cho các bạn và sẽ trả lời các câu hỏi về học thuật và tài chính mà bạn có thể có. Thông tin về sự kiện này như sau:

 Ngày: 24/7/2023

Thời gian: 10-11h sáng

Địa điểm: Phòng 107 Nhà A5, Đại học Bách khoa TP.HCM (Trường Đại học Bách khoa - 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10)

Để đăng ký tham gia sự kiện này, vui lòng đăng ký tại đây: https://mun.jotform.com/231423721296857

 Về Đại học Memorial, Newfoundland

Là một trường đại học thuộc tỉnh bang Newfoundland và Labrador, được xếp hạng quốc tế, là trưởng Đại học nghiên cứu, giảng dạy đa ngành và có nhiều cơ sở đào tạo (https://www.newfoundlandlabrador.com). Memorial là nơi học tập của hơn 19.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia, trong đó có 2.000 sinh viên quốc tế theo học hơn 170 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ (https://www.mun.ca/become/graduate/programs).

Sinh viên chương trìnnh sau đại học của chúng tôi đam mê học tập và tạo ra tác động toàn cầu tích cực (https://www.mun.ca/become/grad/student_success). Các giảng viên của chúng tôi là một trong những học giả giỏi nhất trong lĩnh vực của họ, được công nhận không chỉ vì sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu mà còn là một trong những giảng viên hướng dẫn giỏi nhất (https://gazette.mun.ca/teaching-and.../outstanding-support /).

Đối với phần lớn các chương trình sau đại học, học phí sau đại học tại Đại học Memorial thấp nhất tại Canada (https://www.mun.ca/become/grad/fees_funding). Sinh viên học  chương trình nghiên cứu chuyên sâu cũng được hưởng các hỗ trợ tài chính cạnh tranh (https://www.mun.ca/.../tuition-fees-and.../graduate-funding/). Là một trong 20 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Canada (https://www.mun.ca/become/graduate/research, chúng tôi tin tưởng vào việc đầu tư vào những sinh viên tài năng.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/07/2023          

Sự Kiện Thông Tin tại Việt Nam về Chương Trình Đào Tạo Sau Đại Học của Đại Học Memorial

newfoundland

Quan tâm đến các chương trình sau đại học ở Canada?


Đại diện của Khoa Đào tạo Sau Đại học tại Đại học Memorial, Newfoundland (https://www.mun.ca) sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2023 để thảo luận về các cơ hội học tập các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi cung cấp thông tin cho các bạn và sẽ trả lời các câu hỏi về học thuật và tài chính mà bạn có thể có. Thông tin về sự kiện này như sau:

 Ngày: 24/7/2023

Thời gian: 10-11h sáng

Địa điểm: Phòng 107 Nhà A5, Đại học Bách khoa TP.HCM (Trường Đại học Bách khoa - 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10)

Để đăng ký tham gia sự kiện này, vui lòng đăng ký tại đây: https://mun.jotform.com/231423721296857

 Về Đại học Memorial, Newfoundland

Là một trường đại học thuộc tỉnh bang Newfoundland và Labrador, được xếp hạng quốc tế, là trưởng Đại học nghiên cứu, giảng dạy đa ngành và có nhiều cơ sở đào tạo (https://www.newfoundlandlabrador.com). Memorial là nơi học tập của hơn 19.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia, trong đó có 2.000 sinh viên quốc tế theo học hơn 170 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ (https://www.mun.ca/become/graduate/programs).

Sinh viên chương trìnnh sau đại học của chúng tôi đam mê học tập và tạo ra tác động toàn cầu tích cực (https://www.mun.ca/become/grad/student_success). Các giảng viên của chúng tôi là một trong những học giả giỏi nhất trong lĩnh vực của họ, được công nhận không chỉ vì sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu mà còn là một trong những giảng viên hướng dẫn giỏi nhất (https://gazette.mun.ca/teaching-and.../outstanding-support /).

Đối với phần lớn các chương trình sau đại học, học phí sau đại học tại Đại học Memorial thấp nhất tại Canada (https://www.mun.ca/become/grad/fees_funding). Sinh viên học  chương trình nghiên cứu chuyên sâu cũng được hưởng các hỗ trợ tài chính cạnh tranh (https://www.mun.ca/.../tuition-fees-and.../graduate-funding/). Là một trong 20 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Canada (https://www.mun.ca/become/graduate/research, chúng tôi tin tưởng vào việc đầu tư vào những sinh viên tài năng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012