Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/04/2023          

Thông báo từ Quỹ phát triển ĐHQG-HCM về việc vay học phí 0% lãi suất, vay tín chấp.

Phòng đào tạo Sau Đại học trân trọng thông báo!

vay-tin-chap-ngan-hang-shinhan-bank
Theo công văn số 23/QPT-TT&QHDN ngày 21/3/2023 của Quỹ phát triển ĐHQG-HCM, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ cung cấp những sản phẩm mang giá trị nhân văn trong lĩnh vực giáo dục hỗ trợ Phụ huynh có con đang theo học chương trình SĐH tại các đơn vị thuộc ĐHQG-HCM như: vay học phí 0% lãi suất, vay tín chấp (theo bản scan CV đính kèm).

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/04/2023          

Thông báo từ Quỹ phát triển ĐHQG-HCM về việc vay học phí 0% lãi suất, vay tín chấp.

Phòng đào tạo Sau Đại học trân trọng thông báo!

vay-tin-chap-ngan-hang-shinhan-bank
Theo công văn số 23/QPT-TT&QHDN ngày 21/3/2023 của Quỹ phát triển ĐHQG-HCM, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ cung cấp những sản phẩm mang giá trị nhân văn trong lĩnh vực giáo dục hỗ trợ Phụ huynh có con đang theo học chương trình SĐH tại các đơn vị thuộc ĐHQG-HCM như: vay học phí 0% lãi suất, vay tín chấp (theo bản scan CV đính kèm).

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012