Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/04/2023          

Thông báo về việc điều chỉnh mức học phí các bậc đào tạo năm học 2022 - 2023

HP nam2022-2023

Vui lòng xem file đính kèm về việc điều chỉnh mức học phí năm 2022-2023.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/04/2023          

Thông báo về việc điều chỉnh mức học phí các bậc đào tạo năm học 2022 - 2023

HP nam2022-2023

Vui lòng xem file đính kèm về việc điều chỉnh mức học phí năm 2022-2023.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012