Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/02/2023          

Thông báo về Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo SĐH năm 2022

Thong-bao

Phòng SĐH trân trọng gửi đến các bạn "Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo SĐH tại trường ĐHBK - ĐHQG-Tp.HCM" được ban hành vào ngày 09-12-2022.
Các bạn tham khảo và cập nhật thông báo mới nhất! Vui lòng xem file đính kèm
Trân trọng!
P.SĐH!!!!!
 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/02/2023          

Thông báo về Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo SĐH năm 2022

Thong-bao

Phòng SĐH trân trọng gửi đến các bạn "Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo SĐH tại trường ĐHBK - ĐHQG-Tp.HCM" được ban hành vào ngày 09-12-2022.
Các bạn tham khảo và cập nhật thông báo mới nhất! Vui lòng xem file đính kèm
Trân trọng!
P.SĐH!!!!!
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012